ADG Continental Sp. z o.o.

ul. Solec 81B lok.A-51
00-382 Warszawa
adres korespondencyjny:
ul. Złotopolska 5 lok. U3
03-567 Warszawa

Zarzdzanie i administrowanie nieruchomościami

W

ykonujemy pełen zakres czynności administracyjnych wynikających z przepisów prawnych i ze zobowiązań umownych.

Podstawowy zakres naszych usług obejmuje: