ADG Continental Sp. z o.o.

ul. Solec 81B lok.A-51
00-382 Warszawa
adres korespondencyjny:
ul. Złotopolska 5 lok. U3
03-567 Warszawa

Sprzątanie terenów wokół obiektów

U

trzymujemy w czystości tereny zewnętrzne, m.in. parkingi, drogi i chodniki.

Podstawowe czynności obejmują:


Utrzymujemy i pielęgnujemy tereny zielone: