ADG Continental Sp. z o.o.

ul. Solec 81B lok.A-51
00-382 Warszawa
adres korespondencyjny:
ul. Złotopolska 5 lok. U3
03-567 Warszawa

Kompleksowe utrzymanie czystości obiektów

Z

apewniamy system organizacji pracy gwarantujący wykonanie usług w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem obiektu z uwzględnieniem innych potrzeb Zleceniodawcy.

Wykonujemy kompleksowe utrzymanie czystości w:


Podstawowy zakres usług obejmuje m.in.: